Privacy & Disclaimer

Mei 2019

Hoogendoorn Kaas is een handelsnaam van Landleven B.V.

 1. Over ons

Wat leuk dat u onze website bezoekt! Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen met betrekking tot uw rechten, dan kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken.

Landleven B.V. h.o.d.n. Hoogendoorn Kaas
Coenecoop 735
2741 PW Waddinxveen 

KvK-nummer               53857917              

Contactpersoon:

Hans Hoogendoorn
service@hoogendoornkaas.nl                 

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

 1. Voor- en Achternaam;
 2. Adres en woonplaats;
 3. E-mailadres;
 4. Telefoonnummer;
 5. Klantnummer;
 6. Bestelgegevens en bestelhistorie
 7. Betalingsgegevens

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We krijgen deze gegevens van uzelf wanneer u bijvoorbeeld een vraag stelt per e-mail of telefoon of wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens:

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Bestelling en facturering

We verwerken uw gegevens om een bestelling naar u op te kunnen sturen. Dit is nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Deze gegevens komen ook op de factuur te staan, waarvan we de wettelijke verplichting hebben om die te bewaren.

Uw persoonsgegevens bewaren we daarom zeven boekjaren. 

Contactformulier of e-mail

U kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van u hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, uw naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op uw bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal twee jaar.

Facturatie

Als u ons een opdracht heeft gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen uw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website;
 • Websitebeheerder;
 • Bezorgdiensten (PostNL);
 • Boekhouder en boekhoudsoftware;
 • Betaaldiensten;

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Al onze verwerkers hebben ons verzekerd de persoonsgegevens alleen in Nederland te verwerken.

Links

Op onze website zul je mogelijk links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via service@hoogendoornkaas.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.

Facebook
Op onze website hebben wij deelknoppen staan van Facebook. Je kunt zo berichten van onze website gemakkelijk op Facebook delen. Facebook maakt hierbij mogelijk gebruik van cookies, die wij niet uit kunnen schakelen. Graag verwijzen we daarom naar het privacy beleid van Facebook.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.